babyshop webáruház, webshop
Ékpárna!

Megkönnyíti a
légzést és az emésztést!

1.Úszópelenka - Úszónadrág
2.DorJan Danny Sport DS5 1 Multifunkciós Babakocsi
3.DorJan Danny Sport Prestige Butterfly BF15 Multifunkciós Babakocsi
4.Graco Symbio Trio Babakocsi Moon 2010.
5.Chicco Polly Magic Black Etetőszék 2012.
6.Baby Point Porta Biztonsági Ajtórács
7.Maxi Cosi Mura 3 Babakocsi Total Black 2012.
8.Cam Soffice - Campione Etetőszékhez Ülésbetét (többféle mintázattal)
9.Chicco Állatfarm Kulcsos Ház Készségfejlesztő Játék 64273
10.DorJan Danny Sport Prestige Flower Daisy Multifunkciós Babakocsi 2011. + Ajándék Disney Hűtőtáska !
Babakocsik

Babakocsik
Üzletszabályzat
ÜZLETSZABÁLYZAT
Utolsó módosítás : 2011. 04. 30
Jelen szabályzat célja a vásárlók (a továbbiakban "Vevő") és az értékesítő Crocodile Dundee Bt. (a továbbiakban "Eladó") egyes jogainak és kötelességeinek egységes keretben történő részletes szabályozása, továbbá néhány - jogszabály által előírt - kötelezettségnek való megfelelés. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság (Magyarország) hatályos törvényei és rendeletei irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyv (PTK).
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK
1.1. Társaságunk hagyományos bolti kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat, csak internetes Web-áruházat üzemeltet. A Webáruházban történő vásárlásra kizárólag interneten keresztül van lehetőség, 
1.2. A Webáruházban bárki vásárolhat, aki cselekvőlépes, érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadta jelen üzletszabályzatot. Kiskereskedelmi egységeinkben a vásárlás helyszíni regisztrációhoz kötött.
1.3. A Vevő felelősséggel tartozik  a Webáruházban regisztrált adatokért. Hamis adatok közlése az Eladó tudatos és szándékos félrevezetésének minősül.
2. AZ ÜZLETKÖTÉS

 
2.11
A Webáruház felületén történő megrendelés esetén - amennyiben Vevő kívánsága szerint a termék kézbesítése általunk megbízott harmadik fél (futár-, postaszolgálat) közreműködésével történik - a megrendelés általunk történő elfogadásával a PTK szerinti szállítási szerződésnek egy speciális formája (távollévők között kötött szerződés) jön létre.

 
2.12 Vevő jogosult bármikor, de még a termék-átvételt megelőzően másik átvételi formát választani. Ez esetben a megállapodás tartalma a választott átvételi formának megfelelően változik.
3. AZ ÜZLETKÖTÉS FORMÁJA
3.1. Üzletszabályzatunk 2.11 pontján szabályozott esetekben a felek között adás – vételi megállapodás jön létre. A Vevő vételi szándékának elfogadása az értékesítéssel (a termék átadásával / az ellenérték kifizetésével) történik.
3.2. Üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetben a rendelés általunk történő elfogadásával a felek között a PTK által szabályozott szállítási szerződésnek egy speciális formája keletkezik, amelyre vonatkozóan irányadó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet üzletkötéskor hatályos állapota, összhangban a 97/7/EK irányelvben foglaltakkal.
3.21. Jelen üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2.) bek. értelmében az alábbiakról kötelezően tájékoztatjuk:
- a szerződés nyelve: magyar
- a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül
- a megkötött szerződéseket iktatjuk, és utólagosan visszakereshetők
4 A BEMUTATOTT TERMÉKEK
4.1. Az áruk részletes jellemzői és árai a Web áruházi felületen a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett / alatt lévő információkból. A Webáruházi felületen közölt ismertető leírás és / vagy a termékfotó esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.
5 SZERZŐDÉSKÖTÉS
5.1. Üzletszabályzatunk 2.11 és 2.12 pontján szabályozott esetekben a rendeléssel Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a vásárlás szabályzatunkban rögzített menetével.
5.11. A webáruházi felületen történő rendeléssel Vevő jelzi vásárlási szándékát, amelynek észlelését a szoftver egy automatikus visszajelző email-lel igazolja. A rendelés lehetséges vagy nem teljesíthető voltáról külön - nem automatikus - emailben tájékoztatjuk Vevőt, ezzel jön létre (vagy nem) a felek között a szerződés.
5.2. A Webáruházi felületen történő rendelést Eladó csak akkor tudja kezelni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos űrlapi rovatokat maradéktalanul kitölti. A helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért Eladó felelősséget nem vállal.
5.3. Megbízottunk útján történő szállítás esetén Vevő jogosult és egyben köteles átvételkor ellenőrizni a csomag sértetlenségét. Amennyiben külső sérülést észlel, akkor a szállított termékek mennyiségi és minőségi paramétereit is köteles tételesen ellenőrizni, hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni, hiányos teljesítés esetén pedig kézbesítési megbízottunk közreműködésével erről jegyzőkönyvet rögzíteni. Ennek hiányában a szállításból fakadó esetleges reklamációkat Eladónak nem áll módjában elfogadni.
5.4. Megbízottunk útján történő szállítás esetén az előző pont hatálya alá nem tartozó esetekben Vevő jogosult és egyben köteles - a csomag felbontásakor - ellenőrizni a szállított termékek mennyiségi és minőségi paramétereit, hibás teljesítés esetén maradéktalanul értesíteni erről Eladót. Ennek hiányában esetleges reklamációkat Eladó kizárólagosan a hatályos jogszabályok alapján fogadhat el.
5.5. A megbízottunk útján történő kiszállítást megelőzően Eladó vagy a megbízott futárszolgálat értesítést küld Vevőnek a kézbesítés várható napjáról. Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a bármilyen módon jelzett időszakon belül a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 óráig visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.
5.6. Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, kézbesítési megbízottunk (futár- vagy postaszolgálat) értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett történhet.
5.7. A Vevőhöz történő szállítás költsége Vevőt terheli. (Részletek a "Szállítás" menüpont alatt)
6.
ÁRAK
6.1. Az eladási ár minden esetben a Magyar Köztársaság (Magyarország) hivatalos fizetőeszközében értendő, és tartalmazza az áfa-t is. Az árak feltüntetése a 4.1 pontban részletezett módon történik.
6.2. Üzletszabályzatunk 2.11 pontján részletezett esetben Eladó a Vevő által megtekintett és megismert áron értékesít.
6.3. Üzletszabályzatunk 2.12 pontján részletezett esetben – amennyiben Eladó fogadja Vevő rendelését – Eladó a rendeléskor hatályos és Vevő által megismert áron szállít.
6.4. Üzletszabályzatunk 2.13 pontján részletezett esetben Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő által a Webáruházi felületen megjelölt termékeket az ott közölt árakkal bocsátja Vevő rendelkezésre a vásárlási szándék mérlegelése érdekében.
6.5. Jelentős árváltozás esetén Eladó maradéktalanul értesíti Vevőt, aki ennek tudatában szabadon dönt a vásárlásról (üzletszabályzatunk 2.11, 2.13 pontja), vagy megrendelésről (üzletszabályzatunk 2.12 pontja).
7. FIZETÉSI MÓDOK
7.1. Üzletszabályzatunk 2.11. pontján szabályozott esetben
Az ellenérték megfizetése történhet készpénzzel, készpénzt helyettesítő eszközzel, előreutalással, illetve bankszámlánkra történő készpénz-befizetéssel. Egyes közületi vásárlók esetén - erről szóló külön megállapodás mellett – a fizetés utólagos banki átutalással is történhet.
7.2. Üzletszabályzatunk 2.12. pontján szabályozott esetben
Az ellenérték megfizetése történhet utánvéttel, előreutalással, illetve bankszámlánkra történő készpénz-befizetéssel. Egyes közületi vásárlók esetén - erről szóló külön megállapodás mellett – a fizetés utólagos banki átutalással is történhet.
7.21. Fizetés utánvéttel
Az áru ellenértékét, továbbá a szállítási és utánvételi költségeket Vevő a szállítással általunk megbízott harmadik félnek (futár- vagy postaszolgálat munkatársa) fizeti átvételkor.
7.22. Fizetés előreutalással vagy befizetéssel Eladó bankszámlájára
Az áru ellenértékét, továbbá a szállítási költségeket Vevő - az Eladó előzetes tájékoztatása alapján - befizeti, vagy átutalja az Eladó által közölt bankszámlájára.
7.3. Üzletszabályzatunk 2.13. pontján szabályozott esetben
Az ellenérték megfizetése a 7.1 ponton szabályozott módon történik.
8. GARANCIA, SZAVATOSSÁG
8.1. Eladó az általa eladott árukra - terméktípustól függően - eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal. Ha az adott termék beszállítója a jogszabálytól a fogyasztó javára eltérve az előírtnál nagyobb szavatossági és / vagy jótállási időt vállal, eladó ezt tekinti érvényesnek.
8.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a mindenkor érvényes jogszabályokban [jelenleg 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet] foglaltak az irányadóak.
9. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
9.1. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1997. május 20-i 97/7/EK Európai Uniós irányelve alapján jött létre a 17/1999 (II. 5.) Korm. rendelet, amely előírja és szabályozza a vásárlástól való elállás jogát. A rendelet hatálya arra a távollévők között létrejött megállapodásra (szállítási szerződésre) terjed ki, amely fogyasztó és vállalkozás köt egymással oly módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt (internet, telefon, email, stb., stb.) alkalmaz. Az Irányelv és a hazai jogszabály szerint az üzletszabályzatunk 2.1.2 pontján részletezett és szabályozott esetben a fogyasztó számára biztosítani kell az elállás jogát, mivel a fogyasztónak a szállítási szerződés megkötése előtt nincs lehetősége arra, hogy ténylegesen megtekintse a megvásárolni kívánt árut. A Korm. rendelet értelmében fogyasztó” az átvételtől számított 8 munkanapon belül büntetésektől mentesen és indokolás nélkül élhet e jogával. Vállalkozás, vállalkozó nem minősül fogyasztónak.
9.2. Üzletszabályzatunk 2.11 pontjain részletezet esetben Felek között a PTK szerinti adás – vételi szerződés keletkezik, amelyre a bolti kiskereskedelemre vonatkozó általános szabályok érvényesek. Az ügylet nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá, a fogyasztót kiskereskedelmi üzleteink többi vásárlójával megegyező jog illeti (lásd: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény).
9.3. Üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetben Vevő - beleértve a fogyasztónak nem tekinthető ügyfél is (vállalkozás) - jogosult a megrendelést követően, de a kiszállítást megelőző 24 óráig a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen, telefonon, vagy bármilyen egyéb módon jelzi az Eladónak. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. Ez alól kivétel azon termékek köre, amelyek kifejezetten a vásárló személyéhez kötötten, megbízásából kerülnek beszerzésre, gyártásra ( a Web-áruház felületén "óvadék-köteles"-ként megjelölt termékek).
9.4. Üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetben Vevő - amennyiben a hazai jogszabályok értelmében "fogyasztónak" minősül – az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ezen jog nem gyakorolható azon termékekre vonatkozóan, amelyeknek megrendelését eladó a Webáruházi felületen óvadék befizetéséhez köt, tekintettel arra, hogy ezen áruk beszerzése, gyártása kifejezetten a vásárló személyéhez kötötten, megbízásából történik.
9.5. Vevő köteles maradéktalanul megadni, hogy hova kéri az átvételkor fizetett összeg visszafizetést, Eladó legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc naptári napon belül azt teljesíti. Vevő saját költségén gondoskodik az áru visszaszállításáról, Eladó ezt a költséget nem téríti vissza.
9.6. Vevő köteles az „elvárható gondossággal” eljárni. Minden olyan kár, amely a termék újbóli értékesíthetőségi értékét csökkenti (keletkezzen akár gondatlanságból, akár rosszhiszeműségből) a visszafizetendő összegből levonható, kivéve azok, amelyek a termék „gyári” csomagolása sérülésmentes felbontásából, illetve a termék szakszerű be- és kiszereléséből, rendeltetésszerű kipróbálásából ered.
9.7. A Vevő nem élhet elállási jogával a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) esetében, ha a küldeményt felbontotta. Vevő jogosult a megküldött áru cseréjére, amennyiben az e pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyíthatóan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett.
9.8. A vásárlástól való elállás alapvető feltételei:
- Vevő 8 munkanapon belül - bármilyen módon - jelzi elállási szándékát.
- Vevő saját költségén visszajuttatja az árut Eladó részére.
- Eladó utánvéttel érkező csomagokat nem vesz át.
10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
10.1. A Webáruházi felületen Vevő által kezdeményezett rendelés feltételezi, hogy Vevő tisztában van az internet nyújtotta lehetőségekkel és azok korlátaival, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibák lehetőségeire.
10.2. Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következzék be:
- Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programtechnikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
10.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon semmilyen direkt vagy indirekt kárért, ami a Webáruházi felülethez való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a rendelés minden esetben a Vevő felelősségére történik
10.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
10.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis-maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
10.6. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, a Webáruházi rendszerben történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.
10.7. Az Eladó jogi úton érvényesítheti érdekeit minden olyan személlyel szemben, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
10.8. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
10.9. Abban az esetben, ha Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vételi szándékát, kizárhatja a vásárlók köréből úgy a webáruház, mint kiskereskedelmi üzleteink vonatkozásában. Ebben az esetben Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.
11. ADATVÉDELEM
 
Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII. tv. Adatvédelmi Törvény, illetve a mindenkori Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Adatokat harmadik fél részére semmilyen módon és formában nem adjuk, ez alól kivétel a szállítási cím és a telefonszám, amelyet kizárólag a kézbesítéssel megbízottnak adjuk ki, mivel ez elengedhetetlen a sikeres kézbesítés érdekében. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk.
A vevők saját adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
12. EGYEBEK
12.1.
A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Felek a hazai jogrend előírásait, ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak
12.2.
.Az Eladó fenntartja jogát, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A változtatás a közzététellel hatályos.
  Szabályzat elejére

webáruház menüháttér
Itt a nyár :)

Autóülések

Etetőszékek

Kiságyak

Babaszobák-Gyermekszobák

Járókák

Utazóágyak

Fürdetők-Pelenkázók

Pelenkázás

Szoptatás-táplálás

Bababiztonság

Játékok

Bilik, WC ülőkék, Fellépők

Disney Baby Termékek

MAM termékek

Babymoov babatermékek

Cam Termékek

NeoNato 2013.-2014.

Egyéb termékek

Újdonságok!

Chicco Játékok 2014.

Mózes kosarak
webáruház menüháttér
webáruház menüháttér
babyshop 06024
Chicco Happy Snack Etetőszék Brown 2012.

bruttó 29.990 Ft
AKCIÓ! - 17%
bruttó 24.990 Ft

További akciós termékek
webáruház menüháttér
webáruház menüháttér
webáruház menüháttér
webáruház menüháttér
webáruház menüháttér


Webáruház

0.052 mp


webáruház oldalszél fájl
   Kereskedőknek!    Üzletszabályzat