brisk webáruház, webshop

BRISK SILVER (CNG/LPG)

BRISK PREMIUM EVO

BRISK PREMIUM

BRISK IRIDIUM

BRISK A-LINE

BRISK PLATINA

BRISK SUPER (egypólusú)

BRISK EXTRA (2 és 3 pólusú

BRISK GARDEN

BRISK KÉZTISZTÍTÓ PASZTA

AUTÓ IZZÓ

Autófelszerelés

Vásárlási feltételek
Általános üzleti feltételek A társaságunk által szállított (értékesített) árukra minden esetben az alábbi feltételek vonatkoznak. Feltételeinkre mind ajánlataink kiadásakor, mind szállítóleveleinken és számláinkon hivatkozunk, ezért rendeléseik feladásával ezen feltételeket partnereink által elfogadottnak tekintjük minden olyan esetben, ha ettől írásos formában a szerződő felek nem térnek el. Amennyiben partnereink saját általános üzleti feltételekkel rendelkeznek, akkor a rendelések feladásakor az alábbiaktól való eltérésekre utalniuk kell. Ennek hiányában jogok, melyek az alábbi feltételektől eltérnek, nem érvényesíthetők. 1. Árak a. Áraink – más írásos megállapodás hiányában – telephelyünkön való átadásra és készpénzes fizetésre vonatkoznak, csomagolás és rakodás nélkül. Amennyiben az áru külön csomagolást igényel – például utánvétes szállítási igény esetén –, a csomagolási és postaköltséget bekerülési áron számlázzuk. Göngyöleget nem veszünk vissza. Számláinkban a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval terheljük árainkat. b. Árváltozások, melyeket akaratunktól független körülmények, mint beszállítói árváltozások, törvény vagy rendeletek változásai, vagy alapvetően olyan körülmények okoznak melyekre ráhatásunk nincsen, s a rendelés beérkezése s a teljesítés vagy a számla kiállítása között történnek, átháríthatóak. 2. Szállítási határidő a. A megadott szállítási időpontok kötetlen megközelítő adatok. A szállítási határidő hosszabbodása miatt esetleg bekövetkező károkért, vagy elmaradt haszonért nem vállalunk felelősséget. Jogosultak vagyunk elő- és rész-szállításokat alkalmazni. b. Írásban leadott rendeléseket a rendelés dátumától számított legkésőbb 1 hónapon belül át kell vennie a megbízónak. Ennek - vagy esetleg külön megállapodásban rögzített rövidebb vagy hosszabb – időpontnak lejártával jogosultak vagyunk szabadon dönteni arról, hogy az árut leszállítjuk, vagy elállunk a szerződéstől és az elmaradt haszonra és keletkezett kárunk ellenértékére igényt tartunk-e. c. Ha a partnerünk magánszemély – s rá a fogyasztóvédelmi törvények vonatkoznak, - akkor az „a” pont nem érvényes, hanem a vevő jogosult 2 heti szállítási késedelem esetén a szerződéstől elállni. A késedelemből származó kárért csak nekünk felróható durva mulasztás esetén állunk helyt. d. Az áru kiszállítása minden esetben a vevő kockázatára történik. Ha a szállításról a vevő gondoskodik, akkor a kockázat a telephelyi átadással a vevőre vagy fuvarozóra száll át. 3. Áru visszavétel, csere Csak komplett, sértetlen csomagolási egységet és kifogástalan állapotban lévő árut veszünk vissza. Ennek feltétele, az eredeti szállítólevél és számla bemutatása. Ha a művelet új bizonylat kiállítását vonja maga után, bizonylatonként 1000 Ft okmány kiállítási díjat számolunk fel. 4. Fizetés a. A vételár, fizetés megállapodás szerint, illetve a számlán feltüntetett módon teljesítendő. b. Fizetési késedelem időtartamára jogosultak vagyunk a mindenkori jegybanki alapkamat értékét felszámolni. Az első fizetési felszólításért 1250 Ft, - míg minden további felszólításért 2500 Ft-ot számolunk fel. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk mindennemű kötelezettségünk szüneteltetésére, az áru ellenértékének kifizetéséig. c. Fizetési késedelemben lévő vevő teljes tartozásállománya esedékessé válik a fizetési késedelem beálltával. Részletfizetési megállapodások addig érvényesek, míg a részletfizetések pontosan teljesülnek. 5. Tulajdonjog fenntartása a. Valamennyi általunk szállított áru tulajdonunkat képezi mindaddig, míg a teljes vételár, esetleges kamatok, s a behajtással kapcsolatos költségeink kifizetésre nem kerülnek. Ebből adódóan a vevő nem jogosult az árut a tulajdonjog átszállását megelőzően harmadik személynek átengedni, biztosítékként felajánlani, vagy bármely más módon átengedni. Köteles a vevő az érintett áruval kapcsolatos sérülést, foglalást, annak bármely más módon való terheltségét bizonyíthatóan írásban felénk jelezni, s mindent megtenni annak érdekében, hogy további károk ne keletkezzenek. b. Ha a vevőnk szokásos üzleti tevékenysége alapján a tulajdonjog fenntartásunk alatt lévő árut értékesíti, akkor a rendelés teljesítésével lemond az ilyen értékesítési ügyletből származó, harmadik személlyel szembeni valamennyi fő- és mellékköveteléséről. Kérésünkre köteles a vevőnk valamennyi olyan adatot rendelkezésünkre bocsátani a vevőjével kapcsolatban, ami a követelésünk behajtásához szükséges, s egyidejűleg köteles vevőjét a követelés ránk szállásáról tájékoztatni. A vevőnk ugyanakkor mindaddig jogosult és köteles a tovább értékesített áruval kapcsolatos ellenérték javunkra történő behajtásában eljárni, míg a közvetlen, általunk történő behajtással nem élünk. Jogosultak vagyunk arra, hogy fizetési késedelem, vagy más szerződésszegő magatartás esetén a tulajdonjog fenntartás alatt lévő árut visszahozzuk. Ennek okán munkatársaink jogosultak arra, hogy a vevő üzleti helyiségeibe vagy munkaterületére akár előzetes bejelentés nélkül is belépjenek. 6. Elállás a szerződéstől a. A vevő fizetőképessége alapvető feltétele a teljesítésünknek. Ha a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről negatív információk válnak ismertté, mérlegelésünk szerint azonnali fizetést, a teljes értékre bankgaranciát kérhetünk, vagy elállhatunk a teljesítéstől. b. A rendelés vevő oldali sztornírozása, amennyiben arra törvényes mód nincsen, csak írásos beleegyezésünkkel lehetséges. Ebben az esetben a vételár 15%-ára szerződésszegési díj jogcímén jogosultak vagyunk. A szerződésszegési díjnak bírói csökkentése kizárt, hacsak a vevő nem esik a fogyasztóvédelmi törvény hatályába. c. Távmegrendelés esetén (például Internet), ha a vevő a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá esik, jogosult az árubeérkezéstől számított 7 napon belül a szerződéstől írásban elállni. 7. Alkalmazott jog, bírósági illetékesség a. Az általános szállítási és üzleti feltételeinkre a magyar jog érvényes. b. Vitás helyzetekre az eljárás illetékességi szabályok szerinti bíróság az illetékes. c. Jelen szerződéstől való eltérések és a szerződés kiegészítései csak írásos formában érvényesek. Szóbeli megállapodások érvénytelenek, azokat is írásba kell foglalni. d. Amennyiben szállítási és üzleti feltételeink valamely pontja jogérvényét veszítené, az nem hat ki a többi feltétel érvényére.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Hírlevél

Akciós termékek

RR15YS-1   (NGK TR6A-10)
RR15YS-1 (NGK TR6A-10)

2.410 Ft
AKCIÓ! - 10%
2.170 Ft

További akciós termékek

Termék ajánló
Webáruház bérlés és készítés

0.18 mp
HÍRLEVÉL