dunapark webáruház, webshop

GARDENA

AICL, SUBSTRAL

HUSQVARNA ROBOTFŰNYÍRÓ

McCulloch

McCulloch termékek

McCulloch gépek és tartozékok

TÓTECHNIKA

HUSQVARNA

Partner

Szivattyú technika

Flymo gépek

Információk

 

ÜDVÖZÖLJÜK WEBÁRUHÁZUNKBAN !

A webáruház üzemeltetője a "Dunapark" Kft (1039 Budapest, Attila utca 107.)

Cégünk a GARDENA Területi Márkaképviseleteként a Gardena teljes hazai termékválasztékával, Husqvarna és McCulloch kertészeti és erdészeti gépekkel, automata öntözőrendszer alkatrészekkel, robotfűnyírókkal, AICL (korábban Everris illetve Scott's) és Substrál műtrágyákkal, tápoldatokkal, OASE és Pontec tótechnikai eszközökkel, kertépítési anyagok széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat

Céginformáció

Megnevezés: "DUNAPARK" Zöldterületi Tervező- Építő-, Fenntartó és Kereskedelmi Kft
Székhely: 1039 Budapest, Attila utca 107.
Adószám: 10343269-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-066512
Alapítás éve: 1990
Telefon: 06-1-250 3672
E-mail: info@dunapark.eu   vagy dunapark@t-online.hu
Honlap: www.dunapark.eu


Elállási tájékoztató

Elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles

eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Shoppinall.hu

Kft. (1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80., e-mail: info@shopping-all.hu) Ebből a célból

felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ha Ön emellett dönt, az elállás

megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk

Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási

nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek

amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen

többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a

terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell

figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a

termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot

meghaladó használat miatt következett be.

 

Az eladó által biztosított elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint a vevőt megillető indokolás nélküli elállási jogon

túlmenően a vevő a megrendelt termék vételárára kiállított számla kiállításától számított 30 napon

belül – az áru (ide értve annak valamennyi tartozékát is) egyidejű visszaadásával – írásban

indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A jogszabályon alapuló elálláson felül biztosított elállási

jog gyakorlásának feltétele, hogy a vevő az elállási nyilatkozatának közlésével egyidejűleg

ténylegesen visszaadja a terméket annak valamennyi tartozékával együtt az eladó részére a

Dunapark Kft székhelyén (1039 Budapest, Attila utca 107.)  Elállásnak az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozaton túl tartalmaznia kell a megrendelés vagy a vásárlásról kiállított számla sorszámát. A vevő a jelen pontban biztosított elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A termék visszaadásának költsége a vevőt terheli.

A fenti elállás esetén a Dunapark Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Az eladó a vevőnek visszajáró összegből jogosult levonni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

A fenti elállási jog nem gyakorolható azokban az esetekben, amelyekben a 45/2014. (II.26.) Korm.

rendelet szerint sincs helye elállásnak.

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Dunapark Kft 

(székhely: 1039 Budapest, Attila utca 107.,  e-mail: info@dunapark.eu, telefonszám: 06-1-250 3672)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A megrendelés vagy a számla sorszáma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ……………………………..

 


Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Termék ajánló


Letölthető dokumentumok

Hírlevél

Gardena öntözés tervező


A Gardena népszerű öntözéstervező programja innen letölthető:

http://www.gardena.com/hu/mygardenWebáruház bérlés és készítés

2.78 mp