lifegyor webáruház, webshop

Akciós termékek

Life Optimo 3 skyline kapunyitó szett szárnyaskapuhoz
Life Optimo 3 skyline kapunyitó szett szárnyaskapuhoz

bruttó 138.500 Ft
AKCIÓ!
bruttó 128.000 Ft

További akciós termékek

Infrapanel kalkulátor

Partnereink

Szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek
Adatkezelésünket és működésünket alapvetően az alábbi törvények szabályozzák:
- 133/2007.(VI.13) Korm.rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről
-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
-1995. évi CXIX.törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
-1998.évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 
a DoorSys Kft., mint a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Kereskedő) kijelenti, hogy a fent hivatkozott törvényi jogszabályokat, rendeleteket minden körülmények között betartja és az áruküldési tevékenységének a gyakorlásakor a fent hivatkozott törvényi előírásokkal összhangban az alábbi elvek figyelembevételével jár el:. 

1. A Vásárló, amikor az üzletkötés céljából az ügylet létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja a Kereskedőnek, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Kereskedő a fent hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően kezelje. 

2. A kezelt személyes adatokba csak a Kereskedő erre feljogosított képviselői tekinthetnek be, kizárólag a létrejött ügylet teljesítésének céljából. A Vásárló ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben közte és a Kereskedő között jogvita alakulna ki, úgy a jogvita rendezésének érdekében a Kereskedő jogosulttá válik a Vásárló adatait a jogvita rendezésében illetékes hatóságnak, szervezetnek átadni.

3.A Kereskedő gondoskodik a Vásárlók személyes adatainak a biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás vagy megsemmisülés elkerülésének a biztosításáról.

4. Minden más esetben – kivéve, ha a regisztráció során a Vásárló hozzájárul személyes adatainak tárolásához - a Kereskedő a szerződés létrejöttének elmaradásakor, a szerződés megszűnésekor, de legkésőbb a garanciális idő lejártát követően azokat a nyilvántartásából törli.

5. A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a fentiekre tekintettel kérheti adatainak törlését is.

A Vásárló elállási joga, áruk cseréje és visszavétele
Elállás joga:
A Vásárlónak jogában áll, hogy az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elálljon a vásárlástól.
Ez esetben a termék kézbesítésének és visszaküldésének a költségeit a Vásárlónak kell állnia. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.  Minden ilyen esetben a számlán szereplő termék(ek) árát - a kézbesítési költség kivételével - a termék visszaérkezésétől számított 21 napon belül visszautaljuk a címére. 
Természetesen a terméket csak az eredeti csomagolásában és használatba vétel előtt tudjuk visszavenni. Kérjük, hogy a termékkel együtt az eredeti számlát is szíveskedjék visszaküldeni. Abban az esetben, ha a vásárló a terméket igénybe vette oly módon, hogy abban kár keletkezett és nem új állapotban küldte vissza, úgy eladó követelheti az áru ellenértékét a vásárlótól, vagy nem köteles annak ellenértékét visszafizetni részére. Cégünk telephelyén történő személyes átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.
Áruk cseréje és visszavétele:
Amennyiben a terméket cserélni kívánja, úgy az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül visszaküldheti a terméket címünkre.
Ez esetben a termék kézbesítésének és visszaküldésének a költségeit a Vásárlónak kell állnia. A feladást megelőzően kérjük, hogy az info@doorsys.hu email címre, email üzenetben tájékoztassanak bennünket a csereigényről és annak okáról. Amint a visszaküldött termék beérkezett hozzánk, feladjuk a csereterméket.
Természetesen a terméket csak az eredeti csomagolásában és használatba vétel előtt tudjuk visszavenni. Kérjük, hogy a termékkel együtt az eredeti számlát is szíveskedjék visszaküldeni.
 
Termékgarancia
A cégünk által eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak (151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) megfelelő szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
 
A felelősség korlátozása
A Kereskedő a webáruházban feltüntetett árakról és határidőkről saját jogkörben dönthet, azokat bármikor megváltoztathatja. A változás abban az időpontban lép életbe, amikor az a webáruház oldalán on-line megjelenik. Kereskedő nem köteles a változást egyéb módon bejelenteni vagy indokolni.

Cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az eskuvoibolt.hu akadálytalan működését és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei


Cégünk nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A webáruházat működtető cég nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruház honlapján. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, meg kell szakítania a vásárlást.

Cégünk szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban cégünk nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás esetében.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, cégünk szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
Jogorvoslat
Abban az esetben, ha a Vásárló úgy gondolja, hogy a Kereskedő részéről méltánytalanság érte és azt számára a Kereskedő nem tudta megfelelő módon rendezni, úgy panasszal a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez fordulhat. Egyéb jogvitában, melyet közösen és békés módon a felek nem tudnak rendezni, a Győr-Moson - Sopron megyei Bíróság hivatott eljárni.

Az üzemeltető cég adatai
Cégnév: Door Sys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 9021 Győr Benczúr u.3
Tel.: 06 20 5585677
E-mail címe: info@doorsys.hu
Weboldal címe: www.doorsys.hu
Adószám: 13928580-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-014823/24
Bankszámlaszám: 59200116-14980084


Általános adatok


A szerződés nyelve: magyar.
A szállítás várható teljesítése: A rendeléseket cégünk 1-30 munkanapon belül tudja teljesíteni.

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Termék ajánló


HírlevélWebáruház bérlés és készítés

0.12 mp