mikroshop webáruház, webshop
Teljesítmény huzalellenállás

Akció !

Fotó & Optika

Otthonra / házibulira

Autósbolt

PA technika, disco

Hangosítás

Csatlakozó

Hangtechnikai kellék

Kábel & vezeték

Szerszám

Számítógép & multimédia

Fej- és füllhallgató

Munkavédelem

Műszer & kellékei

Világítás

Táp, adapter, inverter

Alkatrész

Akku, elem

Elektronikai kit-ek

Jópofa

LedMNB euro árfolyam

Amíg viszonylag stabil a forint, áremelés nem várható.
Üzletszabályzat

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Az Eladó:
Név: Wanne Kereskedelmi betéti társaság.
Székhely:9700 Szombathely Farkas utca 13
Cégjegyzékszám: 18-06-105937 (Szombathelyi cégbíróság)
Adószám:22322346-2-18
Telephely:9700 Szombathely Szelestei l. 57
Tel./Fax.:94-312480, 30-6007220
E-mail:mikroshop@gmail.com
 
A szolgáltatás igénybevétele:
Az adás-vételi szerződés a Vevő a web-áruházon keresztüli megrendelés elküldésével lép életbe. A kiszállítandó illetve a megvásárlandó termékek mindaddig a bolthely.hu/mikroshop web-áruház tulajdonát képezik, amíg a szállítást, átvételt követően a termékek ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.
A fizetés módja:
A megrendelt termékek ellenértékét banki átutalással vagy készpénzben egyenlítheti ki. A Vevő és az Eladó között külön megállapodás keretében lehetőség van a Vevő által megrendelt termékek előreutalásos fizetési lehetőségre is. Előre utalás esetén a Vevőnek írásban kell jeleznie e szándékát. Az Eladó az előre elkészített számlát postai vagy elektronikus úton juttatja el a Vevőnek. A Vevő, ha a megrendelésén személyes átvételt jelölt meg - az árut akkor veheti át, ha számlán kiállított bekerülési összeg kifizetését hitelt érdemlően bizonyítani tudja, vagy az összeg az Eladó bankszámláján megjelenik. Ha a Vevő futárszolgálattal történő szállítást és előreutalásos számlát kért az Eladó csak akkor adja fel az árut a Vevőnek, ha a számlán szereplő összeg az Eladó bankszámláján megjelenik.
 
Vásárlás:
A Vevő tudomásul veszi, hogy a bolthely.hu/mikroshop web-áruházban feladott megrendelést, az Eladó általi visszaigazolás követően a megrendelt termékekre vonatkozóan az Eladó és a Vevő között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre, amely szerződés a Vevőnek fizetési kötelezettséggel jár. A fizetési kötelezettség mértékét mind a helyszíni átvételnél mind az utánvétes szállításnál az Eladó által kiállított számla képezi. A megrendelések és a számlák a törvényben meghatározott módon és ideig archiválásra kerülnek, és később is elérhetők.
Abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt tételeknek csak egy része áll rendelkezésre a megrendeléskor és a vevő a hiányzó tételeket is megrendeli, de a már meglévő termékek szállítását a vevő írásban kéri, a fennmaradó termékek szállításakor is a vevőnek kell megfizetni a szállítási költséget.
Árak:
A bolthely.hu/mikroshop web-áruházban a termékek bruttó vételárai vannak feltüntetve. Pénznem: Magyar Forint.
Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthatja a web-áruház oldalain megjelenő termékek számát (bővítheti és szűkítheti is a választékot) és az azokra vonatkozó árakat. A Wanne Bt. a web-áruházban megjelenő termékek lényeges tulajdonságait, alapadatait – az elvárható legmagasabb szinten – közzéteszi. A web-áruházban a termékek mellet megjelenített képi anyagok illusztrációk, esetenként eltérhetnek a termék eredeti kinézetétől, de ez nincs hatással a termék alapvető tulajdonságaira.
A Wanne Bt. a web-áruházban szereplő egyes tételekre akciós árat vezethet be, amely akciós árak a web-áruházban közzétett időintervallumon belül érvényesek. Abban az esetben, ha a vevő a terméket a termékre vonatkozó akciós időn belül rendelte meg, de a termék kiszállítása az akciós időn túl nyúlik, az Eladó a terméket csak akciós áron számlázhatja.
 
Az elállás joga:
A 45/2014 (II.26) Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében az áru átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) munkanapon belül a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándéktól a következő feltételekkel:
- Abban az esetben, ha a Vevő a Mikroshop web-áruházban olyan terméket rendelt, amely a megrendeléskor nem állt rendelkezésre az Eladó a hiányról írásos (e-mail) értesítést küld a Vevőnek. Ha Vevő megrendeli a rendelkezésre nem álló terméket és a megrendelt termék az Eladó raktárjába megérkezik – az áru megérkezéséről az Eladó írásban (e-mail) tájékoztatja a Vevőt - a Vevő 14 napos elállási joga az áru átvételekor kezdődik.
A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította – az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés. A visszaszállítás költsége 1500.-Ft.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a Wanne Bt. - t. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29 §. (i) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát, ha: lezárt csomagolású hang – illetve képfelvétel valamint számítógépes szoftver példányának átvétele tekintetében, ha az átvételt követően a Vevő a csomagolást felbontotta.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 §. (b) bekezdés rendelkezésének megfelelően nem gyakorolhatja a Vevő az elállás jogát: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a rendeletben meghatározott 14 napos elállási időtartam alatt is lehetséges ingadozásoktól függ.
Ha a vevő - helyszíni átvét esetén - az elállási jog határidejének lejárta után 2 héttel sem veszi át az árut, és írásban sem jelezte az áru átvételének konkrét időpontját, úgy az eladó a 2. hét lejárta után a megrendelést automatikusan sztornírozza.

Az elállás joghatásai:


Ha Ön eláll a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.
Abban az esetben, ha Ön a rendeléskor olyan terméket rendelt meg, amely a megrendelés pillanatában nem volt raktárkészleten, erről írásban (e-mail) tájékoztatást kapott és a tájékoztatásban közöltük Önnel, a termék várható beérkezési idejét valamint bruttó árát és azt Ön jóváhagyólag írásban tudomásul vette (e-mail) – amely tudomásulvétel – egyben felhatalmazza az eladót a termék beszerzésére. A fenti esetben Ön nem élhet már az elállás jogával.
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 23 §. (4) bekezdés rendelkezésének megfelelően a termék adás vételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott (visszafizetendő) összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
- Az elállás joga a Mikroshop web-áruházban vásárolt termékekre vonatkozik. Az elállás joga csak akkor érvényesíthető, ha a Vevő bontatlan vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatja az árut az eladó címére a vásárláskor kapott számla csatolásával. Az elállás joga nem érvényesíthető a hiányosan, sérült állapotban visszaérkező termékekre, amennyiben a termék károsodása azután keletkezett, hogy a Vevő átvette azt.
Az Eladó követelheti a Vevőtől a termékben, termékekben okozott kár megtérítését, amennyiben a kár a nem rendeltetésszerű használatból, a termék nem megfelelő kezeléséből adódott.
A szerződéstől való elállás esetén – ha Ön az árut már átvette, illetve a futárszolgálat az árut Önnek kiszállította – az áru visszaszállításának költségét Önnek kell megfizetnie! 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés.
45/2014 (II.26) Korm. rendelet 11.§ j. bekezdés rendelkezése szerint a termék postai küldeményként nem küldhető vissza..
 
A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem felelős az alábbiakért:
- Az Eladó nem vállal felelősséget bármely okból a termék használata során jelentkező károkért.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza a web-áruház akadálytalan működését és a web-áruházban történő vásárlást.
- Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen vis-major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amely nem az irányítása alatt áll.

Garancia,Szavatosság

1.1.  Kellékszavatosság

1.2.  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Használt termékekeket nem árusítunk!
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát előzetes egyztetés után a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

1.3.  Termékszavatosság

1.4.  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
    Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

1.5. Jótállás

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 1.1. és a 1.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Adatkezelés:
A Wanne Bt., mint a web-áruház üzemeltetője kijelenti, hogy a web-áruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. A Wanne Bt. az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége és saját információinak (reklám) használja fel. A Wanne Bt. web-áruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon vannak tárolva.
Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel. 
A megrendelés során az Eladó olyan adatot kér- név, cím, telefonszám-, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért Eladó felelősséget nem vállal.
 
 
Jogi nyilatkozat
 
Eladó kijelenti, hogy tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően látja el, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályai szerint működik.
A vitás kérdésekben az Eladó és a Vevő a Ptk.-ban foglaltak szerint jár el.
Panaszügyintézés:
1- A Megrendelő észrevételeit, a web-áruházzal illetve működésével kapcsolatos kérdéseit, panaszait a következő elérhetőségeken teheti meg:
Telefon:94-312480 ,30-6007220 (munkanapokon 9-17, szombaton 9-12 óra között)
E-mail: mikroshop@gmail.com
Levelezési cím:9700 Szombathely Szelestei L. 57
Az Eladó a megjelölt elérhetőségeken beérkezett kérdésekre, megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol. .
2- Szombathely Polgármesteri Hivatal jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. T:94/520-100)
3- Vas Megyei Békéltető Testület (9700 Szhely, Honvéd Tér 2. T: 94/312-356)
4- A nálatok működő Békéltető Testület  (lista ITT)
5- Vas Megyei Kormányhívatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,Fogyasztóvédelmi Osztály (9700 Szhely, Petőfi S. 8. T: 94/505-220)
6- A nálatok működő Fogyasztóvédelmi Osztály helyi irodájához (bővebb infó ITT)
7- Online vitarendezési platform
  (Link Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól.
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Wanne Bt 9700 Szombathely Szelestei L. 57
e-mail: mikroshop@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…...........................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …....................................................................................

A fogyasztó(k) neve:..............................................................................................................................
A fogyasztó(k) címe:.............................................................................................................................
 
…....................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt............................................................................................................................