Szállítási szerződés
Általános szállítási szerződés
 1. Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra szerződésekre, amelyek a POLYDUCT ZRT. (4181 Nádudvar, Kabai út 62.) mint Szállító és Megrendelője között, a POLYDUCT ZRT. webáruházában történő rendeléssel jönnek létre.
 
 1. Az Általános Szerződési Feltételektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Megrendelő közös megegyezéssel másként állapodnak meg.
 
A szállítási szerződés létrejötte
 1. A szállítási szerződés létrejön abban az esetben, ha a Megrendelő által írásban benyújtott megrendelést Szállító visszaigazolja.
 
 1. Ha a Szállító a megrendeléstől eltérő tartalmú szállítási szerződést igazol vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül és csak a Megrendelő írásban történő elfogadása esetén jön létre a szerződés.
 
 1. A Szállító által tett ajánlatok érvényességi ideje 30 naptári nap.
 
Szállítási feltételek
 1. A teljesítés helye a Szállító és Megrendelő között létrejött és a Szállítási Szerződésben, vagy az Ajánlatban rögzítettek szerint kerül kikötésre.
 
 1. A Szállító raktárában történő átadás esetében a felrakásról a Szállító saját költségen gondoskodik. A megfelelő szállítójárműről Megrendelő gondoskodik, az ebből adódó nemleges teljesítésért Szállító nem vállal felelősséget.
 
 1. Helyszínre történő leszállítás esetében a lerakodásról a Megrendelő saját költségen gondoskodik. A szállításra vonatkozó feladatok és garanciák Szállítót terhelik.
 
 1. A teljesítés ideje a Szállító és Megrendelő között létrejött és a szállítási szerződésben, vagy az Ajánlatban rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre. A Szállító előteljesítés jogát és lehetőségét fenntartja, amiről köteles Megrendelőt 1 nappal a teljesítés előtt értesíteni.
 
 1. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési helyszín. Megrendelő az Átvételi Elismervény, Szállítólevél vagy Számla aláírásával igazolja a teljesítés tényét.
 
 1. Megrendelőnek az átvételkor azonnal jeleznie kell mennyiségi, illetve minőségi kifogásait, ellenkező esetben a bizonyításig vélelmezni kell, hogy Szállító szerződésszerűen teljesített.
 
 1. Az átvételkor fel nem tárható mennyiségi és minőségi kifogásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, a bizonyító okmányokkal együtt a hiba feltárása után írásban jeleznie kell Szállító felé. A Szállító azonban semmi esetre sem felel akkor, ha mennyiségi kifogás esetében 2 napon belül, minőségi kifogás esetében 8 napon belül nem kap írásos értesítést Megrendelőtől.
 
Fizetési feltételek
 1. A vételár a Szállító és Megrendelő között létrejött és az Ajánlatban is rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre.
 
 1. A fizetési mód lehet készpénzes szállításkor, Szállító fő-, illetve raktári pénztárában, valamint banki átutalásos (előreutalás).
 
Szavatosság
 1. Szállító garantálja, hogy az által forgalmazott új termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító új termékeire egységesen 12 hónap jótállást vállal a módosított 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja. A jótállási idő megváltozása, illetve módosulása a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. A minőségileg hibás termék esetében a szállítási feltételek között rögzített határidőn belül a Megrendelő választása szerint a jótállás kiterjedhet javításra, cserére vagy árengedményre.
 
 1. A POLYDUCT ZRT. azokért a tulajdonságokért felel, amelyeket a honlapon külön biztosítottnak, vagy garantáltnak tüntetett fel. (pl. az ott szereplő termék színét a POLYDUCT ZRT. nem garantálja). Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem. Az ügyfél közvetlenül az áru átvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles a szállítás teljeskörűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni.
 
 1. Csökkentett minőségű termék esetében, ha a Szállító jelzi Megrendelő felé ezen tényt, akkor minőségi kifogás nem támasztható.
 
 1. Szállító a termékek műszaki paramétereinek változtatási jogát fenntartja.
 
A szerződés felbontása
 1. A szerződés felbontása mindkét Fél részéről kizárólag írásban történhet meg.
 
 1. Szállító a szerződéskötéstől számított 2 naptári napon belül jogkövetkezmény nélkül elállhat.
 
 1. Megrendelő által kezdeményezett szerződésbontás esetén, amennyiben nem történt meg a termék legyártása, akkor következmény nélküli a lemondás, azonban ha a termék legyártásra került, akkor Megrendelő köteles a vételár 75%-át megtéríteni Szállító felé. Egyedi termék esetében a megtérítendő összeg a teljes vételár.
 
Jogvita
 1. Az ebben az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 
 1. Jogvita esetén a szerződő felek a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
 1. A weboldalakon közölt információk gyakorlati tapasztalatainkon alapszanak és legjobb tudásunk szerint állítottuk össze azokat. Azonban, miután termékeink felhasználását számos olyan tényező befolyásolja, amelyeket nem áll módunkban követni és ellenőrizni, az ilyen esetekből adódó károkért jótállást nem áll módunkban vállalni!
 
POLYDUCT ZRT.
 

Kategóriák

BevásárlókosárWebáruház bérlés és készítés

0.19 mp