viztisztito webáruház, webshop

webáruház felső lábléc
webáruház négyzet fájl

Bevásárlókosár

Termék ajánló

Rólunk mondták

"Főzéshez szerettem volna tiszta vizet használni, ezért kerestem házi vízszűrőt. Aktív szénnel működő víztisztítót kerestem, mert nem tartom egészségesnek azt a vizet amiből minden ásványi anyagot eltávolítanak a reverz ozmózissal működő készülékek.  A honlapon található minőségi bizonylat alapján engem meggyőzött. 4 hónapja használjuk a víztisztító készüléket, ivásra és főzésre is. Nagyon finom a szűrt víz íze, teljesen megszűnt a csapvíz klór íze.
 
"Ez a víztisztító is OK! Három család is  használja gyerekek , felnőttek és mindenkinek rendben van. Ja a szürők szerintem már jöhetnek. Üdv: Nagy Ferenc

"A vízszűrőket elsősorban a víz klórozása miatt vettem.
Az ivóvíz rossz szagú és ízű volt, a zuhanyozáskor meg mindig kiszáradt a  bőrünk.
Mióta vízszűrőnk van, szinte csak szűrt vizet iszunk, melynek jó az íze és a szaga.
A zuhanyszűrő használata óta bőrünk viszont nem szárad ki a tusolásnál.
Amiiért ezt a vízszűrőt választottam, annak két oka volt:
Az egyik, hogy mielőtt megrendeltem a szűrőket, beszéltem Önnel telefonon és meggyőző volt, amiket mondott a víztisztító készülékekről.
A másik a kedvező ár volt.
De, megmondom őszintén, engem sem győzött meg a neten található táblázat, mely szerint szinte mindent 99%-ban kiszűr a szűrő! Az az ellenőrizhetetlen utalás, hogy független labor eredménye a táblázat, nem túl meggyőző!
Én Ön helyett például a Fővárosi Vízművek laborjával végeztetném el a vizsgálatot, hiszen az ott kapott eredmény számot és egyéb azonosító jeleket kap, melyet bárki lekérhet és ellenőrizhet!
Remélem, észrevételeimmel segíteni tudtam az Önök munkáját!"
Üdvözlettel: Szentirmai Béla


"Tisztelt Vizbaratok!

Ez év elején vásároltam önöktől egy aqasana tipusú konyhai vízszűrő készűléket mert nállunk nagyon rossz minőségű a víz mióta ezt használom ízletes vizet iszom és nem tudom hogy mennyi szerepe van benne de a fejfájásaim gyakorlatilag azóta minimálisra csökkentek. Jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek."
Tisztelettel: Varga  Sándor Kaba cukorgyári Ltp
Üzletszabályzat
ÜZLETSZABÁLYZAT
Jelen szabályzat célja a vásárlók (a továbbiakban “Vevő”) és az értékesítő NorAqua Kft. (a továbbiakban “Eladó”) egyes jogainak és kötelességeinek egységes keretben történő részletes szabályozása, továbbá néhány jogszabály által előírt kötelezettségnek való megfelelés. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos törvényei és rendeletei irányadók, így különösen az 1959. évi IV. törvény (PTK).

Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Bolthely.hu Kft.
Székhely:Bolthely.hu Kft. - 3300 Eger, Pacsirta út 10/b
Adószám: 14591385-3-10
Cégjegyzékszám: 10-09-028990
info(kukac)bolthely.hu
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK
1.1. A Webshopban (a továbbiakban “értékesítő rendszer”) történő vásárlásra Interneten keresztül van lehetőség, de termékeink telefonon és személyesen is megvásárlóhatók.
1.2. Az értékesítő rendszerben mindenki vásárolhat, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen üzletszabályzatot.
1.3. A Vevő felelősséggel tartozik a regisztrált adatokért. Hamis adatok rögzítése az Eladó tudatos félrevezetésének minősül, annak jogi konzekvenciájával együtt.
1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2.) bek. értelmében az alábbiakról kötelezően tájékoztatjuk:
 • a szerződés nyelve: magyar,
 • a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül,
 • a megkötött szerződéseket iktatjuk,
 • az iktatott szerződések utólagosan visszakereshetőek.
2. A BEMUTATOTT TERMÉKEK
A vásárolt áruk részletes jellemzői a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett / alatt lévő információkból ismerhetőek meg. Az ismertető leírás vagy a termékfotó esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős. Az eladási ár mindig magyar forintban (HUF) értendő, a kiválasztott áruhoz, vagy árucsoporthoz kapcsolódóan kerül feltüntetésre, és tartalmazza az ÁFA-t is.
3. GARANCIA, SZAVATOSSÁG
3.1. Az Eladó az általa eladott árukra, terméktípustól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt és garanciát vállal.
3.2. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a mindenkor érvényes jogszabályokban [jelenleg 49/2003 (VII.30) GKM rendelet] foglaltak az irányadóak.
4. SZERZŐDÉSKÖTÉS, RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
4.1. Az értékesítési rendszerben történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével. A rendeléssel létrejön a felek ráutaló magatartása révén a felek szerződése.
4.2. Az értékesítési rendszerben történt rendelést Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, rögzíteni, nyilvántartani és teljesíteni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos rovatokat maradéktalanul kitölti. Ennek helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.
4.3. A Vevő jogosult és egyben köteles átvételkor a szállított termékek mennyiségi és minőségi paramétereit tételesen ellenőrizni, hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladónak nem áll módjában elfogadni, kivéve a bizonyítható rejtett hibát.
4.4. A kiszállítást megelőzően Eladó értesítést küld Vevőnek a kézbesítés várható napjáról. A Vevő feladata gondoskodni arról, hogy az e-mailben vagy telefonon közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 óráig visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.
4.5. Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából sikertelen, erről a kézbesítő (futár- vagy postaszolgálat) értesítést hagy, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett kerülhet sor.
4.6. A szállítási költség minden esetben a Vevőt terheli, kivéve ha díjmentesen szállítjuk a terméket.
5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
5.1. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1997. május 20-i 97/7/EK irányelve alapján jött létre a 17/1999 (II.5.) Kormány rendelet, amely szabályozza az elállás jogát. Célja – többek között – biztosítani bármely távértékesítési szerződés esetén azt, hogy a fogyasztó 8 munkanapon belül büntetésektől mentesen és indokolás nélkül elállhasson a szerződéstől. Ennek értelmében az alábbiakról kötelezően tájékoztatjuk:
5.2. Az elállás joga a távollévők között kötött szerződésekre hatályos (távértékesítési megállapodás).
5.3. Vevő jogosult a megrendelést követően, de a kiszállítást megelőző 24 óráig a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen, telefonon, vagy bármilyen egyéb módon jelzi az Eladó ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. Ez alól kivétel azon termékek köre, amelyek kifejezetten a Vevő megbízása alapján kerülnek beszerzésre.
5.4. Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ezen jog nem gyakorolható azon termékekre vonatkozóan, amelyeknek megrendelését eladó óvadék befizetéséhez köt, tekintettel arra, hogy ezen áruk kifejezetten a vásárló megbízásából kerülnek beszerzéshez.Elállás esetén Vevő köteles maradéktalanul megadni, hogy hova kéri a visszafizetést, Eladó legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül azt teljesíti. Vevő saját költségén gondoskodik az áru visszaszállításáról.
5.5. Személyes átvétel esetén nem jön létre távértékesítési megállapodás, ez esetben az elállás joga a termék átvételéig gyakorolható.
5.6. Eladó kizárólagos sérülésmentes, sértetlen (de nem bontatlan) csomagolású, üzemképes, teljesen ép és értékcsökkenés mentes termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
5.7. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, illetve a beszerelésből adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.
5.8. A Vevő nem élhet elállási jogával a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) esetében, ha a küldeményt felbontotta. A megküldött áru cseréjére jogosult a Vevő, amennyiben ezen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyíthatóan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett.
5.9. A vásárlástól való elállás feltételei:
 • Vevő 14 napon belül – bármilyen módon – jelzi elállási szándékát,
 • Vevő saját költségén visszajuttatja az árut Eladó részére,
 • Eladó utánvéttel érkező csomagokat nem vesz át.
6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
6.1. Az értékesítő rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a vásárló birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibák lehetőségeire.
6.2. Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következzék be:
 • az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat,
 • bármilyen, az Internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az értékesítési rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást,
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
 • bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése,
 • bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése,
 • bármilyen programtechnikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
6.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az értékesítési rendszerhez való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a vásárlás, minden esetben a Vevő felelősségére történik.
6.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
6.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
6.6. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, melyek mindenkor, az értékesítési rendszer honlapján történő megjelenítéskor életbe lépettnek tekintendők.
6.7. Az Eladó jogi úton érvényesítheti érdekeit minden olyan személlyel szemben, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
6.8. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
6.9. Abban az esetben, ha Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ebben az esetben Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat, és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.
7. SZÁLLÍTÁS
7.1. Eladó a megrendelést a jelen vásárlási feltételek és az egyes áruk mellett feltüntetett szállítási határidők alapján (ha külön fel van tüntetve), de legkésőbb, a megrendelés megérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Olyan egyedi termékeknél, ahol a teljesítés az itt közölt 30 napon belül nem biztosítható, Eladó a terméktájékoztatóban közli az általánostól eltérő szállítási határidőt. A Vevő ennek ismeretében szabadon dönt a termék megvásárlásáról. Ha az Eladó a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem teljesíti, akkor a Vevő által esetlegesen előre megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizeti, kivéve, ha Vevő megfelelő tájékoztatás után változatlanul igényt tart az árura. Amennyiben Vevő több olyan árut vásárol, ahol a szállítási határidők eltérnek egymástól, akkor a teljesítés a leghosszabb feladási és szállítási határidő figyelembevételével történik.
7.2. Szállítás futárszolgálattal: az Eladó az igényelt árut a megrendelés beérkezését követően 2-30 napig (általában 2 – 10 napon belül) bezárólag, de legkésőbb a termék mellett meghatározott határidőn belül elküldi. Amennyiben a megrendelt áru ennek ellenére nem kézbesíthető, úgy a fuvarozó a következő munkanapon megpróbálja kézbesíteni, és ha akkor sem sikerül, akkor értesítést hagy arról, hogy hol vehető át a termék 5 napon belül. Ha ekkor sem sikerül a kézbesítés, akkor a Vevő az Eladó ügyfélszolgálatán egyeztetheti a kiszállítás újabb időpontját. Eladó figyelembe veszi Vevő a szállítással kapcsolatos kívánságát (pl. kérésre nem futárral, hanem postai szolgálattal gondoskodik a szállításról, vagy tájékoztatja a futárszolgálatot Vevő által kért kézbesítés időpontjáról, stb.)
7.3. Személyes átvétel: a Vevő – kívánsága alapján – személyesen is átveheti a megrendelt termékeket Eladó telephelyén. Ez esetben fizethet készpénzzel, vagy előreutalással / befizetéssel Eladó bankszámlájára.
7.4. Értesítés a szállítás időpontjáról: az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt a szállítás várható időpontjáról.
8. FIZETÉSI MÓDOK
8.1. Fizetés készpénzzel: az áru ellenértékét személyes átvételkor az üzlethelyiségben kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően.
8.2. Fizetés utánvéttel: az áru ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő futárnak – postai szállítás esetén a postásnak – az átvételkor kell kifizetni a rendelést követő visszaigazolt összegnek megfelelően.
8.3. Fizetés előreutalással vagy befizetéssel Eladó bankszámlájára: a Vevőt az Eladó előzetesen külön tájékoztatja (emailben) a szállítási költséget is tartalmazó átutalandó összegről. A szállítási költség az utánvételi díj nélkül kerül megállapításra, a mindenkor érvényes díjtáblázatnak megfelelően. Vevő a közölt összeget befizeti vagy átutalja Eladó az értékesítő rendszer “Vevőszolgálat” pontjában közölt bankszámlájára.
9. ADATVÉDELEM
Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény, illetve a mindenkori Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. A szállítási címet és a telefonszámot kizárólag a futárnak adjuk ki, mivel ez elengedhetetlen a kézbesítések miatt. Ügyfeleink adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi hitelesítése érdekében tároljuk. A Vevők saját adataikat bármikor megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják. A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa.
 

Kereső

Kezdőoldal

Hogy könnyebben visszataláljon az oldalunkra, tegye kezdőoldallá honlapunkat erre a sorra kattintva:
Legyen a kezdőoldalam a vizbaratok.hu

Rólunk mondták


"Kedves Tamás!
Két lakásunkba vettem víztisztító készüléket, a mostanit pedig egy barátomnak kértem, mert látta nálunk és éppen vízszűrőt keresgélt . Meg vagyok elégedve a víztisztító géppel, és az ár/minőség tekintetében - e kategóriában - messze a legjobbnak tartom. Ezért is kérem a postázást majd a budapesti címre a barátomhoz."

"Nagyon meg vagyunk elégedve a víztisztító készülékkel. Ha már megkeresett levelével kérem, küldjön 2db, vízszűrőt."
Köszönettel. Baráth János

" Régóta használok vízszűrőt, korábbi otthonomban ozmózist használtam (Silveraqua), de elköltözvén, nem volt pénzem még egy 300 ezres cuccra. Így aztán az internetet bújva döntöttem - a szenes (olcsóbb) kategóriába tartozók közül - az Aquasana mellett. Főleg az amerikai oldalak győztek meg, az ottani gyártókat-kereskedőket ugyanis tisztességre nevelte a kinti fogyasztói magatartás, no meg fogyasztóvédelem..., bár, egy amerikás barátom szavai szerint: "...Európa kezdi őket elk.-ni..." :)
- A víztisztító vásárlása Magyarországon abszolút hit és megelőlegezett bizalom kérdése, lévén a magyar piacnak-fogyasztóknak még elemi önvédelmi reflexe sincs, a fogyasztóvédelem, hatóságok tevékenysége pusztán pénzbehajtás - egyébiránt pedig az egész ország egy nagy szemétlerakója a világ konzum-iparának.
Ehhez passzol az itteni, végtelenül becstelen, mohó, hazug, lelkiismeretlen, felelőtlen, pitiáner kereskedői-forgalmazói magatartás.
- Ezúttal Önökről feltételeztem, hogy kivételek.
- Az Aquasana víztisztítóról mit mondhatnék? A belőle jövő víznek nincs rossz íze, klórt nem érzek benne, mikrobiológiai -és egyéb szempontból pedig pusztán csak elhinni tudom, amit állítanak.
- Az ügyfélszolgálat, netes vásárlás esetemben flottul működött.
- Két dolgot sajnálok:
1. Nem vettem meg annó a vízszűrőt együtt a zuhanyszűrővel (a kettő együtt olcsóbb a webáruházukban).
2. Nagyon sajnálom, hogy a hordozható vízszűrő flakont nem hozzák már be. Nekem kéne 2 db  - tekintse ezt megrendelésnek:)
Minden jót kívánva, üdvözli
Mészáros József

Tanúsítványok

a legtöbbet vásárolt konyhai víztisztító tanúsítvány

A világszínvonalú Consumer Digest magazin szerint is az
Aquasana az 1. számú víztisztító 2003, 2004, 2005, 2006 és 2007 - ben.

Az Inc. Magazin az Aquasana-t Amerika egyik leggyorsabban fejlődő cégévé választotta.A Health & Wellnes Club is
tesztelt és ajánl minket!Webáruház

0.065 mp


webáruház négyzet fájlwebáruház négyzet fájl
   Keressen pénzt!    bőr allergia    ozmózis    gyermek    egészséges víz    ajándék víztisztító    nászajándék viztisztít    leiratkozás    Adatvédelem vízszűrő    Különböző vizek, víztisztítás    Víz keménysége    Víz, sejtek, méregtelenítés    ásványvíz vagy víztisztító    éltető víz    honnan származik az ivóvíz    Miért fontos a vízszűrő    Vizekről    Víztisztítás egészség    asvanyviz, csapviz, viztisztito    víz globális helyzet    szennyvíz viztisztito    víz tudatos felhasználása    fordított ozmózis vagy aktív szenes    tiszta víz - jó közérzet    egy kis nehézfém    a klórozott víz és a rák    víztisztítás és egészség
lábléc